عکس مدیر سیستم
قابل توجه دانشجویان و اساتید محترم ترم پاییز 1395
از مدیر سیستم در چهارشنبه، 28 مهر 1395، 6:34 صبح
 

کلیه دانشجویانی که در ترم پاییز1395 دروس الکترونیکی را اخذ نموده، می توانند با شماره دانشجویی خود به عنوان نام کاربری و کلمه عبور وارد سامانه شوند و از محتوای الکترونیکی دروس بهره مند گردند.

همچنین اساتید محترم نیز می توانند با نام کاربری قبلی خود جهت تدریس مجازی وارد سامانه شوند.