درس‌های موجود

تاریخ فرش ایران

                                       آشنایی کلی با مباحث درس: ¤تعریف فرش و قالی ¤آشنایی با انواع اسلوب های بافت – مواد و مصالح…
  • استاد: وحيده حسامي

هنر های کاربردی

  • استاد: حسن هاشمي زرج آباد