درس‌های موجود

رسالت الهي

 • استاد: مهدي اسدالهي زارگز
 • استاد: مهديه ايثاري فرد
 • استاد: مرتضی حجازیان

سبک زندگی طرح ضیافت

 • استاد: seed mojtaba hosseini
 • استاد: مسعود آذربايجاني

اقتصاد مقاومتی طرح ضیافت

 • استاد: seed mojtaba hosseini
 • استاد: ساسان شاه ويسي

اخلاق حرفه ای سطح 3 طرح ضیافت

 • استاد: seed mojtaba hosseini
 • استاد: مهدي عليزاده

آسيب شناسي تعلیم و تربيت طرح ضیافت

 • استاد: seed mojtaba hosseini
 • استاد: محمد حسين توانايي

کارگاه برگزاری آزمون آنلاین

به نام خدا پیرو پیشنهادی که به ریاست محترم دانشگاه و معاونت آموزشی داده ام درخواست دارم که در قالب یک کارگاه آزمونی برای همه اساتید طراحی کنم که همه به عنوان آزمون ده…
 • استاد: عباس محمدي

روش تحقیق (آموزشی)

درس آزمایشی برای آموزش اساتید و دانشجویان
 • استاد: علی زارع مقدم (کاربر تست)

کارگاه هاي مرکز مشاوره و درمان

 • استاد: ميترا راستگومقدم
 • استاد: علي زارع مقدم
 • استاد: هادي صمديهء

جلسات مشاوره مجازی (مشاور: خانم موسوي)

 • استاد: راضيه دهخدا
 • استاد: سمانه موسوي

جلسات مشاوره مجازي (مشاور: خانم صباغ گل)

 • استاد: راضيه دهخدا
 • استاد: نرگس صباغ گل

جلسات مشاوره مجازي (مشاور: خانم ملکوتي)

 • استاد: راضيه دهخدا
 • استاد: راضيه ملکوتي

جلسات مشاوره مجازي (مشاور: آقای صمديه)

 • استاد: راضيه دهخدا
 • استاد: هادي صمديهء

جلسات مشاوره مجازي (مشاور: خانم رضايي)

 • استاد: راضيه دهخدا
 • استاد: نصرت رضائي

جلسات مشاوره مجازی (مشاور: خانم مقدم)

 • استاد: راضيه دهخدا
 • استاد: الهام مقدم

مرکز مشاوره برخط دانشگاه بیرجند

در این فضا، خدمات مشاوره-مددکاری برخط   به دانشجویان و همکاران گرامی ارائه می شود.
 • رئیس مرکز مشاوره و درمان دانشگاه: ميترا راستگومقدم