مجموعه دروس کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی


درس‌های موجود

آموزش از راه دور

 • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد
 • استاد: دکتر محمد رضا وحداني

برنامه ريزي درسي در آموزش مجازي

 • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد

تاريخ مطالعات برنامه درسي

 • استاد: آقاي دکتر محسن آیتی
 • استاد: حسین شکوهی فرد

تغيير و اجراي برنامه درسي

 • استاد: آقاي دکتر محسن آیتی
 • استاد: حسین شکوهی فرد

روش هاي تحقيق در برنامه درسي (ارشد)

 • استاد: آقاي دکتر محسن آیتی
 • استاد: دکتر محمد اکبري بورنگ

رهنمایی و مشاوره

این درس مربوط به جلسات راهنمایی و مشاوره تحصیلات تکمیلی دکتر آیتی است
 • استاد: آقاي دکتر محسن آیتی

سمينار در مسائل برنامه درسي (ارشد)

 • استاد: آقاي دکتر محسن آیتی

طراحی تعاملی مبتنی بر وب

 • استاد: دکتر مریم پورجمشید
 • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد

طراحي و تدوين برنامه درسي

 • استاد: آقاي دکتر محسن آیتی

نظريه هاي برنامه ريزي درسي (ارشد)

 • استاد: آقاي دکتر محسن آیتی

نظريه هاي يادگيري و الگوهاي تدريس

 • استاد: آقاي دکتر محسن آیتی
 • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد

نگرش سیستمی به برنامه ریزی درسی

 • استاد: ثريا رودي علي آبادي
 • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد