درس‌های موجود

بدمینتون تخصصی

  • استاد: حميده مركي

کارورزي ورزش هاي انفرادي

  • استاد: محسن محمدنيااحمدي

مباني مديريت

  • استاد: مهتاب ناصح

سمينار در فيزبولوژي فعاليت ورزشي

  • استاد: علي ثقه الاسلامي

استعداد يابي در ورزش

  • استاد: سعيد ايل بيگي

روانشناسي رشد

  • استاد: علي ثقه الاسلامي

تربيت بدني

  • استاد: حميده نخعي

تربيت بدني

برای بخش تئوری دروس
  • استاد: حمزه محمدي

ورزش1

  • استاد: حمزه محمدي