درس‌های موجود

بوم شناسی سیمای سرزمین

نوع درس: 2 واحد نظری، 1 واحد عملی تعداد واحد: 3 عنوان درس: مدیریت حیات­وحش نیمسال تحصیلی: اول 99-1399 رشته تحصیلی: مهندسی محیط­زیست مقطع تحصیلی: کارشناسی پیش­نیاز درس: بوم­…
  • استاد: فاطمه جهاني شکيب

مدیریت حیات وحش

نوع درس: 2 واحد نظری، 1 واحد عملی تعداد واحد: 3 عنوان درس: مدیریت حیات­ وحش نیمسال تحصیلی: اول 99-1399 رشته تحصیلی: مهندسی محیط­زیست مقطع تحصیلی: کارشناسی پیش­نیاز درس: بوم…
  • استاد: فاطمه جهاني شکيب

طرح آزمایشهای منابع طبیعی

نوع درس: 1 واحد نظری، 1 واحد عملی تعداد واحد: 2 عنوان درس: طرح آزمایش­های منابع طبیعی نیمسال تحصیلی: اول 1399-1398 رشته تحصیلی: مهندسی محیط زیست مقطع تحصیلی: کارشناسی پیش نی…
  • استاد: فاطمه جهاني شکيب