درس‌های موجود

نقشه کشی مهندسی رونوشت 1

 • استاد: علي حسن آبادي

سمینار

سمینار دانشجویان ارشد
 • استاد: حامد وحدت نژاد

سیستم دیجیتال 1

 • استاد: مهدي رفيعي جوزم

نقشه کشی مهندسی

در این درس به آشنایی با نقشه های صنعتی ، ساختمان و تاسیسات الکتریکی می پردازیم. در کنار این مباحث سعی بر این است یک آشنایی اولیه با نرم افزار اتوکد جهت مهارت در زمینه …
 • استاد: سيدابوذر فنايي

ماشینهای الکتریکی ۱

آشنایی با مدارهای مغناطیسی و تبدیل الکترومکانیکی و ماشینهای dc
 • استاد: عباس نوغابي

مدارهای الکتریکی ۱

آشنایی با مدلسازی و تحلیل مدارهای الکتریکی در حوزه زمان و حالت دایمی سینوسی
 • استاد: عباس نوغابي

پروژه نرم افزار

 • استاد: محمدصادق نوابي

پروژه نرم افزار

 • استاد: حميد سعادت فر

پروژه فناوري اطلاعات

 • استاد: محمدحسين خسروي

پروژه فناوري اطلاعات

 • استاد: ساميه خسروي

پروژه فناوري اطلاعات

 • استاد: ساميه خسروي

پروژه فناوري اطلاعات

 • استاد: محمدحسين خسروي

پروژه معماري کامپيوتر

 • استاد: زهرا احمدي بروغني

پروژه نرم افزار

 • استاد: حميد سعادت فر

پروژه نرم افزار

 • استاد: زهرا احمدي بروغني

پروژه نرم افزار

 • استاد: محمد قاسمي گل

پروژه نرم افزار

 • استاد: محمد قاسمي گل

پروژه نرم افزار

 • استاد: حميد سعادت فر