درس‌های موجود

نظریه مفصل و مدلسازی وابستگی

شششش
  • استاد: حميدرضا نيلي ثاني

قابلیت اطمینان

  • استاد: مجيد چهکندي

بهینه سازی چندهدفه

  • استاد: نسيم نصرابادي