درس‌های موجود

ارزیابی خاک ها و اراضی

بخش عملی این درس در قالب تدریس نرم افزار GIS و بخشی از مباحث سنجش از دور ارائه می شود. این بخش برای دو گروه از دانشجویان در سامانه پویا ثبت شده است.
  • استاد: سيده مطهره حسینی

مبانی آبیاری

  • استاد: فاطمه حاجي آبادي

فن آوری کاربرد علف کش ها

با سلام. لطفا اینجانب را به عنوان مدرس بخش عملی تعریف نمایید.
  • استاد: طيبه حاجي رضايي

آزمایشگاه مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی

با سلام نظر به تأکید معاونت آموزشی دانشگاه بر برگزاری کلاس های بخش عملی دروس بصورت مجازی، خواهشمند است نسبت به ارائه واحد عملی درس مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی برای …
  • استاد: مريم باقري