درس‌های موجود

رابطه آب و خاک و گیاه

 • استاد: محمدحسن سياري زهان

مبانی زهکشی

هر وقت زمین را آبیاری میکنیم سطح آب سفره زیرزمینی بالا می آید و امر تهویه در منطقه ریشه با مشکل مواجه میشود ضمنا تجمع املاح نیز باعث ایجاد شوری در خاک میگردد . در حقیق…
 • استاد: علي شهيدي

زنبور داري

 • استاد: محمد رضا اصغري

سبزيکاري خصوصي

 • استاد: محمد حسين اميني فرد

پدافند غيرعامل

 • استاد: عباس خاشعي سيوکي

زبان تخصصي

 • استاد: سيدرضا هاشمي

فيزيک عمومي

 • استاد: جواد شريف زاده تبريزي

مورفولوژي و سيستماتيک گياهي

 • استاد: محمدمهدي ربيعه

آمار و احتمالات

 • استاد: محمدقادر قادري

طرح آزمايشهاي کشاورزي (1)

 • استاد: محمدقادر قادري

طرح هاي آزمايشي در علوم کشاورزي1

 • استاد: محمدقادر قادري

طرح آزمايشهاي کشاورزي(1)

 • استاد: محمدقادر قادري

طرح آزمايشهاي کشاورزي1

 • استاد: محمدقادر قادري

طرح آزمايشات کشاورزي1

 • استاد: محمدقادر قادري

هوا و اقليم شناسي

 • استاد: سيدرضا هاشمي

بيوشيمي عمومي

 • استاد: زهره عليزاده

فيزيک(1)

 • استاد: جواد شريف زاده تبريزي

مقاومت مصالح

 • استاد: مهدي ملازاده