درس‌های موجود

ازمایشگاه فیزیک۲

  • استاد: مرضيه مصطفايي

ازمایشگاه فیزیک ۲ رونوشت 1

  • استاد: مرضيه مصطفايي

ازمایشگاه فیزیک ۲

  • استاد: مرضيه مصطفايي

آزمایشگاه فیزیک 1 رونوشت 1

  • استاد: نازيلا ديواني ويس