درس‌های موجود

روش های نوین الکتروشیمی

 • استاد: مجيد کلاته بجدي

فیزیک عمومی 3

فیزیک نور، امواج و گرما
 • استاد: رضا فلاح

موضوعات ویژه 1

این درس مختص دانشجویان کارشناسی ارشد است
 • استاد: فيصل اطمينان
 • استاد: کيهان دخت کريمي شهري

موضوعات ویژه 2

این درس مختص دانشجویان دکتری است
 • استاد: کيهان دخت کريمي شهري

لرزه زمینساخت

آشنایی با مفاهیم و ارزیابی خطر زمینلرزه
 • استاد: محمد خطيب

زمینساخت جنبا

آشنایی با مفاهیم و روشها در ارزیابی زمینساخت جنبا
 • استاد: محمد خطيب

سمينارموضوع روز

 • استاد: رضا سندروس

آزمايشگاه پيشرفته هسته اي 1

 • استاد: نازيلا ديواني ويس

شيمي صنعتي 2

 • استاد: احمد حاجي زاده

شيمي آلي فلزي

 • استاد: ريحانه ملکوتي

مباني شيمي کوانتومي

 • استاد: فرزانه فرزاد

پروژه فيزيک

 • استاد: فيصل اطمينان

فيزيک هسته اي 1

 • استاد: کيهان دخت کريمي شهري

برنامه نويسي کامپيوتر

 • استاد: زهرا اخلاقي راد

آزمايشگاه فيزيک هسته اي

 • استاد: نازيلا ديواني ويس

جدا سازي و شناساي ترکيبات آلي

 • استاد: مهري سليمي طبس